மனசுக்குள் நுழைந்தவர்கள்..!..

செவ்வாய், 22 டிசம்பர், 2020

மனசு பேசுகிறது : போட்டிகளும் நாவலும்

Bharatwriters.com இணையதளத்தில் எனது மூன்றாவது கதை 'வாழ்க்கைச் சக்கரம்' இந்த வாரம் வெளியாகியிருக்கிறது. ஒரு வாரம் இந்த இதழ் பார்வைக்கு இருக்கும்... அதாவது ஞாயிறு முதல் வரும் சனி வரை... இந்த ஒரு வாரத்தில் கிடைக்கும் விருப்பக்குறியின் அடிப்படையில் மதிப்பெண்ணும் அதற்கான வெகுமதியும் உண்டு என்பது அவர்களின் விதிமுறை.