மனசுக்குள் நுழைந்தவர்கள்..!..

சனி, 22 அக்டோபர், 2022

புத்தக விமர்சனம் : தமிழணங்கு (இடவியல் வரலாறு)

மிழணங்கு-

நண்பர்களின் எழுத்துக்களை அச்சுக்குப் போகும் முன் வாசிக்கும் பாக்கியம் பெற்றவன் நான். அதில் மகுடமாய் எழுத்தாளர் கரன் கார்க்கி அண்ணனின் 'சட்டைக்காரி' புத்தகமாவதற்கு ஒரு வருடம் முன்னரே எனக்கு வாசிக்கக் கிடைத்ததுடன் அது குறித்தும், அதன் பின் என் எழுத்து குறித்தும் அவருடன் நீண்ட உரையாடல்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்தேறியதுடன் இன்றுவரை மரப்பாலம் கொடுத்த நட்பு உறவாய்த் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.