மனசுக்குள் நுழைந்தவர்கள்..!..

ஞாயிறு, 26 மார்ச், 2023

புத்தக விமர்சனம் : காற்றின் நிறம் சிவப்பு

 'காற்றின் நிறம் சிவப்பு'

ஒரு தொடரை - நாவல் - பலர் சேர்ந்து வாரம் ஒருவர் என எழுதினால் எப்படியிருக்கும் என்பதை அகம் மின்னிதழ் நண்பர்கள் முயன்று, அதில் வெற்றியும் பெற்று கலக்கல் ட்ரீம்ஸ் மூலமாக 2018-ல் புத்தகமாகவும் ஆக்கியிருக்கிறார்கள்.

சனி, 25 மார்ச், 2023

புத்தக விமர்சனம் : சுரதா தொகுத்த 'நெஞ்சில் நிறுத்துங்கள்'

விஞர் சுரதா தொகுத்த 'நெஞ்சில் நிறுத்துங்கள்' என்னும் புத்தகம் சகோதரர் ராஜாராம் மூலம் வாசிக்கக் கிடைத்தது. சற்றே வித்தியாசமான புத்தகம் அது.